Suomalaisen jäsenkorjauksen hoitofilosofia

"Suomalaisessa jäsenkorjausmenetelmässä ajatus ihmisestä on fyysinen ja henkinen kokonaisuus.Jokainen henkilö on kehon muodoltaan, ryhdiltään, tunteiltaan ja tuntemuksiltaan erilainen. Keho ei ole mikään standardi, se on terveenäkin kiistattomasti toispuoleinen.

Jalat ovat aina erimittaiset, lihaksistoltaan ja verisuonistoltaan toisistaan poikkeavat. Olkapäistä toinen on aina alempana toista, kasvot erilaiset puolelta toiselle, tämä johtuu luonnollisesta luuston ja nivelten erilaisuudesta.

Suomalainen jäsenkorjaus hyväksyy luonnollisen toispuoleisuuden, sillä ei ole merkitystä hoitamisen, tai terveyden kannalta". (Suomen Jäsenkorjaajakoulu, suomalaisen jäsenkorjauksen hoitofilosofia 2011 ).

"Kivuttomuuden ja terveyden kannalta tärkeää on nivelten vapaat ja esteettömät liikeradat.

Jokaisella nivelellä on olemassa tasapainoinen, vapaa liike omaa yksilöllistä liikerataansa ja liikeakseliaan myöten".

( Suomen Jäsenkorjaajakoulu, suomalaisen jäsenkorjauksen hoitofilosofia 2011, Jari Sipilä).

Nivelten tasapaino järkkyy nyrjähdysten ja sijoiltaanmenojen vuoksi. Nämä synnyttävät nivelissä sekä ympäröivissä kudoksissa muutoksia ja liikerataestoisuuksia."Suomalaisella jäsenkorjauksella vapautetaan nivelet liikerataestoisuuksista, korjataan nivelten virheasentoja käyttäen apuna asiakkaan itse tekemää liikettä nivelten luonnollisia liikeratoja noudattaen jolloin lihakset, ja hermosto sekä verenkierto voivat toimia tasapainoisesti eikä kivulle ole syytä".

( Suomen Jäsenkorjaajakoulu, suomalaisen jäsenkorjauksen hoitomääritelmä 2011 Jari Sipilä, JS Selkäasema 1997).

"Hoidossa ei käytetä äkillisiä vääntelyitä niskaan, tai paineluita selässä".

"Kipu ilmoittaa viasta ja suojaa lisäkudosvauriolta estämällä esim. sijoiltaan menneen käden liikuttamisen.

Selässä, missä on paljon pieniä niveliä, nyrjähdykset ja liikerataestot voivat tuntua kipuna, aiheuttaa revähdyksiä ja lopulta jäykistymisenä virheasentoon. Tuki- ja liikuntaelinvaivoissa syy voi olla, jonkin luun, nivelen, tai jännerakenteiden väärä asento. Esim. nyrjähtänyt ja asentovirheeseen jäänyt nilkka muuttaa jalan ja koko kehon asentoa" (JS Selkäasema 1997, Jari Sipilä 1994).

"Suomalainen jäsenkorjaus sisältää otteiltaan hieronnan, venytykset ja nivelten liikehoidon ikivanhat tekniikat. Se on mobilisaatiohoito ja sisältää näiltä osin myös kehittyneemmät jäsenkorjaustavat ottaen huomioon lääketieteellisillä tutkimuksilla saatavan tiedon". ( Suomen Jäsenkorjaajakoulu, suomalaisen jäsenkorjauksen hoitosisällön kuvaus 2011).

( Lähteet Hoitoesitteet 1994-98 JS Selkäasema, Suomen Jäsenkorjaajakoulu 2011 Jari Sipilä, Suomen Jäsenkorjaajakoulu koulutuskansio 2012).